Please wait while JT SlideShow is loading images...
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนวัดสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์วัดชมพูพนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนแม่น้ำเพชรบุรีต้นชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอกชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้ง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ITA

บริการประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR-Code


QR Code
อบต.หนองโสน

หน้าหลัก
7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:43 น.

alt

คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ผอ.รพ.สต. อสม.หนองโสน ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอปพร. ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 (7 วันอันตราย) โดยมี นายกวินัย พุ่มพวงเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ ณ บริเวณสามแยกกุ่มสะแก ทางเข้าสู่เขตตำบลหนองโสน ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอให้ทุกท่านที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อย่าประมาทระมัดระวัง ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย ขี่รถสวมหมวกนิรภัย ลดความเร็ว ปฏิบัติตามกฏจราจร และต้องสวมหน้ากากอนามัย ในปีนี้โรคระบาด COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ขอให้ท่านปรับวิถึชีวิตใหม่โดยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” อยู่กับครอบครัวเพื่อลดการเสี่ยงการรับเชื้อโรค หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการบริเวณสามแยกกุ่มสะแกหรือเบอร์ตรงที่คณะผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:41 น.

alt

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วย คณะสภาฯ , คณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการร่วมพิจารณาแผนดำเนินการเพิ่มเติม ปี 2564 , พิจารณาเรื่องโอนเงินงบประมาณในส่วนของสำนักปลัด , กองคลัง , กองการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. นามอญนิมิต ซอย 1 (บ้านนายน้อย – เชื่อมต่อบ่อพักบ้านนายเที้ยม) มีโครงการที่ต้องรีบนำเข้าแผนพัฒนา ปี64 คือ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (บริเวณเลียบถนนคันคลองชลประทานทิศตะวันออก) และโครงการเสริมคันดินพร้อมกดตอกกำแพงไม้ดิน หมู่ที่ 2 (ริมแม่น้ำเพชรบุรี) เพื่อให้ทันในการดำเนินการก่อสร้างก่อนหน้าฝนมาถึง ในที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขแผนพัฒนา ปี 64 ส่วนในวาระอื่นๆ คณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องปัญหาต่างๆ ตลอดจนวางแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

 
คำสั่งที่ 529 ปี 2564 (ประเพณีสงกรานต์ ช่วงโควิด -19) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:32 น.

คำสั่งที่ 529  ปี 2564   (ประเพณีสงกรานต์ ช่วงโควิด -19)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:43 น.
 
แจกถุงยังชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:37 น.

alt

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ร่วมกับ สหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี จัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19 จำนวน 500 ชุด โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน นายแสวง จิวะสุรัตน์ ประธานมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา พร้อมคณะ , นายชัยยะ (ปราย) อังกินันทน์ นายกอบจ.เพชรบุรี ,สจ.ธนชัย อ่ำจั่น , นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , คุณหมอใจแก้ว ศิลปศร ผอ.รพ.สต.หนองโสนพร้อมคณะ อสม. และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีและดำเนินการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันช่วยให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี / 7 เมษายน 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:42 น.
 
ฉีดวัคซีนสุนัข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:18 น.

alt

นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน ร่วมปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เพื่อให้สัตว์เลี้ยงและประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยปฏิบัติการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในหมู่ที่ 1 - 7 ตำบลหนองโสน และจะดำเนินการให้ครอบคลุมครบทุกหมู่บ้าน (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 5 เม.ย.64)

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 62

นายกอบต.


รองนายกอบต.

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.หนองโสนด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันบางจาก

พยากรณ์อากาศ


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


 

feed-image Feed Entries


ลิขสิทธิ์ © 2012-18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.