รณรงค์หยุดเผาเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไฟไหม้ถนนข้างฟาร์มหมูเก่า

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 20.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่ข้างถนนซอยข้างฟาร์มหมูเก่าใกล้โรงเรียนราษฎร์วิทยาและบ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน นำเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน พร้อมขอสนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้งออก ร่วมช่วยเหลือระงับเหตุไฟไหม้ ใช้เวลาร่วมชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้
ในนามคณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน ขอขอบคุณ นายมานพ นาคสุก นายก อบต.ท่าแร้งออก ที่ให้การสนับสนุนรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้งออก ลงร่วมช่วยระงับเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ด้วยคะ

รณรงค์หยุดเผาเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประชุม สป.สช. ครั้งที่ 3/2567

   ♦ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโสน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน โดยมี นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโสน ดำเนินการประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ แผนงานการเงิน ที่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการสุขภาพ พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาขนตำบลหนองโสนในพื้นที่

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

  ► วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 , นางสาวประไพ ผลประโยชน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 และนางสาววาสนา รัฐธรรม นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองโสน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่คัดเลือกประชาชนตำบลหนองโสน ตามโครงการสำรวจครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแล หรือมีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052