ตรวจพัฒนาการเด็ก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย เนื่องใน “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็กๆ นักเรียนในวันนี้

กาชาดเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียงมอบวิลแชร์

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย น.ส.อัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน, น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 , นางใจแก้ว ศิลปะศร ผอ.รพ.สต.หนองโสน พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ร่วมให้การต้อนรับ นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำรถวิลแชร์ มามอบให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย เนื่องจากมีไข้ตัวร้อนและมีอาการซึม โดยได้รับการสนับสนุนรถกู้ชีพ จาก อบต.ต้นมะม่วง ช่วยนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี                                ในนามคณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน ขอขอบคุณ นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือนำรถวิลแชร์ มามอบให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และ ขอขอบคุณ ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง ที่ให้การสนับสนุนรถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพร้อมให้การช่วยเหลือ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กาชาดเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการทางสายตา

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย น.ส.อัมพร  โขมพัตรา  รองนายก อบต.หนองโสน , นายนาฎ  วงศ์ทองดี  ปลัด อบต.หนองโสน, น.ส.ประไพ  ผลประโยชน์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 , นางใจแก้ว  ศิลปะศร ผอ.รพ.สต.หนองโสน พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อบต. หนองโสน ร่วมให้การต้อนรับ นางพัณณ์ชิตา  นำพูลสุขสันต์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , นายประสูตร  หอมบรรเทิง  นายอำเภอเมืองเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำที่นอนและพัดลม   มามอบให้ผู้สูงอายุที่พิการทางสายตา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน                                                    ในนามคณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน ขอขอบคุณ นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเชิญประชาชนร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมตอบแบบตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนต่อไป  โดยสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตอบสำรวจความพึงพอใจได้ตั้งตาบัดนี้จนถึงวันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2566  สแกน QR Code  หรือเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่างนี้  https://bit.ly/LPAsurvey66

ไฟไหม้เศษไม้และวัชพืชแห้ง

       วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เมื่อเวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้กองเศษไม้และวัชพืชแห้ง บริเวณใกล้โรงเรียนราษฎร์วิทยาและบ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 5 (หลังฟาร์มหมูเก่า) ตำบลหนองโสน นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน นำเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วยรถน้ำ ลงไประงับเหตุไฟไหม้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052