สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566

.ขอเชิญประชาชนตำบลหนองโสน ที่ท่านมีบุตรหลาน "ที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือน - 5 ขวบ" สามารถนำบุตรหลานของท่านมาตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรี ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพตำบลหนองโสน

กาชาดเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย น.ส.อัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน, น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 , นายพิเชษฐ์ มีอารีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , นางใจแก้ว ศิลปศร ผอ.รพ.สต.หนองโสน พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อบต. หนองโสน ร่วมให้การต้อนรับ นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ/ผ้าห่ม ให้แก่ผู้ผู้อายุป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน                                                                                ในนามคณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน ขอขอบคุณ นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

พื้นที่สีเขียวของ อปท.

พื้นที่สีเขียวของ อปท.

การคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะ

นิเทศงานและติดตามงาน BCG Mode ลงสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง

หลังจากประชุมการขับเคลื่อนงาน BCG Mode ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง ตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขาฯ นายก อบต.หนองโสน , นางอุไร กาลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี , ตัวแทนเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ลงสวนชมพู่ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษาผลผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง ตลอดจนปัญหาศัตรูพืชของผลผลิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้นำกลับไปหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและ หน่วยงานราชการ ได้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็ง พร้อมนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052