รายงานผลการการบังคับใช้กฏหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เดือนธันวาคม 2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2021 เวลา 14:01 น.

รายงานผลการการบังคับใช้กฏหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  เดือนธันวาคม 2562