โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน เพื่อซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้เกิดความปลอดภัย

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052