ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ.2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  พ.ศ.2566 

ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 และไม่มีบัญชีพร้อมเพย์

           

            ด้วยกรมบัญชีกลางได้จัดส่งข้อมูลผู้สูงอายุ  ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวน 5,011 ราย  ซึ่งมีผู้สูงอายุในตำบลหนองโสน  จำนวน 43 ราย  ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์             ดังนั้น  จึงขอให้ผู้สูงอายุของตำบลหนองโสน ดำเนินการ  ดังนี้                                                 1.ผู้สูงอายุหรือผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตน (e- KYC) ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566                         2. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้  ให้ทำหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น  ยื่นที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี  ในเวลาและราชการ   ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566                                                                       3. ให้ผู้รับเงินแทนผู้สูงอายุดังกล่าวผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินต่อไป                                                                                                                        (หนังสือมอบอำนาจสามารถมาขอรับได้ที่  งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้)                                                                         *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย  032 - 425501

มอบหลอดไฟให้ อบต.หนองโสน

ในนามคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอขอบคุณ นายสันติ อุ๋ยตระกูล ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน มอบหลอดไฟ จำนวน 200 หลอด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เพื่อนำไปใช้เปลี่ยนไฟทางสาธารณะที่ชำรุดภายในตำบลหนองโสน ให้ประชาชนได้สัญจรในยามค่ำคืนได้เกิดความปลอดภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขุดลอกวัชพืชเหมืองสามร้อย หมู่ที่ 1

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองสามร้อย (ต่อจากคลองยืม) หมู่ที่ 1 - แยกนาเตย) ตำบลหนองโสน เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าน้ำหลากและรอบรับน้ำไว้ใช้สำหรับเกษตรกรในตำบลหนองโสนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 170

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052