Please wait while JT SlideShow is loading images...
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนวัดสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์วัดชมพูพนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนแม่น้ำเพชรบุรีต้นชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอกชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้ง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ITA

บริการประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR-Code


QR Code
อบต.หนองโสน

หน้าหลัก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2021 เวลา 14:47 น.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประจำปี 2564

alt

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี (สนง.กกต.จว.เพชรบุรี) ได้จัดทำวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล "คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจำกัดสิทธิ" เพื่อเตรียมพร้อมในการไปใช้สิทธิ์

เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ หรือเข้าไปดูที่ลิ้งค์ https://youtu.be/dkU6RBu3Kvs

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2021 เวลา 15:03 น.
 
ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2021 เวลา 13:09 น.

เมื่อเวลา 07.00 น.   วันนี้  (วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 )  ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ   บรรยากาศการทำบุญวันออกพรรษา แบบ New Normal ประชาชนชาวตำบลหนองโสน      ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน  ฝ่ายปกครอง  รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนวัดสิงห์ กลุ่มผู้สูงอายุ  และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลหนองโสน ทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาว และสีสดใส  สวมใส่หน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19  อย่างคึกคัก  นำอาหารคาว  หวาน  ดอกไม้ธูปเทียน  สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนนำมาตักบาตรคือข้าวปัดที่ทำขึ้นจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวแล้วนำไป      นึ่งให้สุกมาตักบาตรถวายพระ  เป็นความเชื่อกันว่าเมื่อนำข้าวปัดมาใส่บาตรจะเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยจะพบกับความสุขความเจริญ  เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่         ตนเอง และครอบครัว   รวมทั้งช่วยปัดโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิต  โดยมี      พระภิกษุสงฆ์และสามเณร  ท่านก็สวมหน้ากากอนามัยทุกรูป เพื่อป้องกันตนเองด้วยเช่นเดียวกัน      เดินรับบิณฑบาตจากญาติโยม  รอบๆ พระอุโบสถวัดสิงห์   

alt

สำหรับวันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เนื่องจาก      เป็นวันสิ้นสุดช่วงฤดูจำพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท ซึ่งจะเป็นวันที่พระสงฆ์    จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษากันทั้งนี้วันออกพรรษา ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 11 หรือ      ในราวเดือนตุลาคม วันออกพรรษา เป็นวัน สิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันในวัด      ที่ซึ่งอธิษฐานเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อทำพิธีออกพรรษาแล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า          ได้ตามความประสงค์โดยไม่จำเป็นต้องกลับมาค้างแรม ณ วัดที่ตนสังกัดในระยะเวลาที่เข้าพรรษา      การประกอบพิธีในวันออกพรรษาที่สำคัญนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตักบาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน ไปทำบุญที่วัด ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนา  และ      มีการตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นดังกล่าว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2021 เวลา 13:32 น.
 
ปิดทำการ อบต. เนื่องในวันหยุดตามมติ ครม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2021 เวลา 15:58 น.
ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ กำหนดวันหยุดราชการ วันหยุดประจำภาค เพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี ๒๕๖๔ ทำให้เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีวันหยุดยาวติดต่อกัน ๔ วัน ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ต. ค.๖๔ เป็นวันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง
- วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช โดยรัฐบาลได้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ ๒๕ เป็นศุกร์ที่ ๒๒ ต.ค.๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอแจ้งหยุดทำการในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่วนด้านการทำธุรกรรมกับธนาคาร วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ธนาคารยังเปิดทำการปกติ ธนาคารหยุดทำการในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่หยุดในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2021 เวลา 13:48 น.
 
ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน 28 พ.ย.64 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 14:44 น.

ในวันที่ 28 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านออกมา       ทำหน้าที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเลือกนายกและสมาชิกสภา อบต. เพื่อเข้ามาทำงานพัฒนาตำบลของท่านต่อไป

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 14:52 น.
 
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 14:23 น.

ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

alt

วันที่  ๑๙ ต.ค. ๖๔  นายนาฎ  วงศ์ทองดี  ผอ.กต.อบต.หนองโสน , นายพรเทพ  ศรีปรีชาพัฒนะ ประธาน กกต.ประจำ อบต.หนองโสน , นางสาวติญาพร   ปิ่นสว่าง และ นางพัชรา   สิงหจันทร์          กกต.ประจำ อบต.หนองโสน นำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ          เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ที่ทาง กกต.จว.เพชรบุรี จัดขึ้น ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 14:30 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 66


นายนาฎ  วงศ์ทองดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองโสน
081- 8256323 

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.หนองโสนด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันบางจาก

พยากรณ์อากาศ


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


 

feed-image Feed Entries


ลิขสิทธิ์ © 2012-18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.