ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว และประดับไฟให้สวยงามและร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน www.nongsanophet.go.th และเว๊บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียนรู้พืชเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  enlightened วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ชมพู่เพชรสายรุ้งพืชเศรษฐกิจในตำบลหนองโสน แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลหนองโสน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – ปีที่ 6 (รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน ซึ่ง ผอ.นุชจรี ดวงจิต และคณะครูโรงเรียนวัดสิงห์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียน ได้เรียนรู้และสืบสานดูแลชมพู่เพชรสายรุ้ง พืชเศรษฐกิจในตำบลหนองโสน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต โดยสัปดาห์หน้าจะนำเด็กๆ นักเรียนลงพื้นที่เรียนรู้ของจริงในสวนชมพู่เพชรสายรุ้งต่อไป

รณรงค์ลดปริมาณขยะ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , รพ.สต.หนองโสน , ฝ่ายปกครอง และ อสม. ตำบลหนองโสน โดย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ รวมถึงให้ความรู้วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และวิธีทำถังหมักและวิธีทำปหังรักษ์โลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี    https://www.facebook.com/nongsanophetburi/videos/371976865902600
  
 

Big Cleaning Day สถานที่ราชการ

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี โดยการนำของ นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน , นายประสงค์ ศิริมณฑล หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และนายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน , นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขาฯ นายก อบต.หนองโสน นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน และข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ราชการและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2567 โดยให้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเตือน จนมีอายุครบ 6 ปี การส่งเสริมสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ ให้ครอบครัวที่ยากจนได้รับสวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ *ลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โทร.032 400052 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ปรากฏด้านบน

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 219

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052