นิเทศงานและติดตามงาน BCG Mode

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง ตำบลหนองโสน ,    นายธนไชย อ่ำจั่น สจ. เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี และตัวแทนเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้ง , พร้อมด้วย นางอุไร กาลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อม คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   ลงพื้นที่นิเทศงานและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ครั้งที่ 2/2566    ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน BCG Mode เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรียนรู้พืชเศรษฐกิจสู่เยาวชน (ภาค 4)

         วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย นายธนไชย อ่ำจั่น สจ. เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี , ผศ.ดร.บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ คณบดี รัฐประศาสนศาสตร์ ม.นานาชาติแสตมป์ฟอร์ด และ น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.หนองโสน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชเศรษฐกิจ ให้แก่เด็ก ๆ นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – ปีที่ 6 , ผอ.และคณะคุณครูโรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลหนองโสน ได้เรียนรู้ต่อเนื่องตั้งแต่ทฤษฏีประวัติความเป็นมา , วิธีการปลูก , การดูแลรักษาและลงสวนให้ปฏิบัติจริงการตอนกิ่ง , การขึ้นนั่งร้านต้นชมพู่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนภาคสุดท้าย คณะวิทยากร สอนวิธีการคัดเลือกและวิธีการห่อผลชมพู่ อย่างไรให้ได้ผลออกมาสวยได้มาตรฐาน โดยให้เด็ก ๆ นักเรียนและคณะคุณครู ได้ลองปฏิบัติจริง และถ่ายทอดเทคนิคการเก็บรักษาผลชมพู่อย่างไร ให้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคได้ราคาดี เด็กๆ และคณะคุณครู มีความสนใจและสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้หวงแหนและอนุรักษ์พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นในชุมชนของตนเองต่อไป

การสำรวจและตรวจให้คำแนะนำตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโสน

การสำรวจและตรวจให้คำแนะนำตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโสน  

รณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2565

รณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน อถล. ปี 65

รายงานผลการดำเนินงาน อถล. ปี 65

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052