งานรวมน้ำใจมัสยิดจรุงอิสลาม ปี 2565

งานรวมน้ำใจมัสยิดจรุงอิสลาม

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมน้ำใจมัสยิดจรุงอิสลาม ซึ่งชาวไทยมุสลิมในตำบลท่าแร้งออก จัดเพื่องานนี้จัดเพื่อหางบประมาณสร้างกำแพง และศาลากุโบว์ โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนไชย อ่ำจั่น สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบุรี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง / นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง / นายมานพ นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / นางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน ไปร่วมงานมัสยิดจรุงอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565

EP.21 บทบาทหน้าที่ และโครงการต่างๆ

EP.21 บทบาทหน้าที่ และโครงการต่างๆ นายชลอ ดำนิลสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี พูดคุยกับนางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ถึงบทบาทหน้าที่ และโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเจริญให้ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปฟังกัน

แผนการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

แผนการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญประชาชนที่ได้ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ให้กับประชาชน ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ดังนั้น จึงขอแจ้งไปยังเจ้าของสัตว์ ขอให้นำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป หรือเคยฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วประมาณ 2 ปี นำสัตว์เลี้ยง พร้อมบัตรประชาชนของท่าน มาขอรับบริการฉีดวัคนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 13 - 17มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 400052

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย <

ตรวจดูสภาพน้ำ

ตรวจดูสภาพน้ำ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 11.30 น. หลังจากลงดูความคืบหน้าการทำความสะอาดคลองท่าแร้งนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยปลัด อบต.หนองโสน และนายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พร้อมด้วยรองนายก อบต.ท่าแร้ง ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพน้ำบริเวณประตูน้ำของชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน ซึ่งจะต้องมีการปิด – เปิดประตูน้ำเป็นระยะในการรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสีย เนื่องจากขณะนี้ชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำจากปากคลองท่าแร้งที่มีการก่อสร้างประตูน้ำยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำในพื้นที่ตำบลหนองโสน เป็นการป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลของตำบลหนองโสน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052