กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับ อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานพิธีวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน , นายธัญลักษณ์ นาคขำ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเพชรบุรี, นายธาดา มุทธากาญจน์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี , นายธนไชย อ่ำจั่น สจ.เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี , นายเสถียร นิลทะสิน นายก อบต.บางจาน, นายประสงค์ ศิริมณฑล หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี , นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน , น.ส.อัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขาฯ นายก อบต.หนองโสน , นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน ,สมาชิก อบต. , ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. , นางใจแก้ว ศิลปศร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน , คณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี . ฝ่ายปกครองตำบลบ้านกุ่ม , ฝ่ายปกครองตำบลหนองโสน , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองโสนและตำบลบ้านกุ่ม ร่วมกิจกรรมในวันนี้

เยี่ยมเด็กและครอบครัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นางสาววาสนา รัฐธรรม นักพัฒนาชุมชนตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายมาลัย เทียนสุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กและครอบครัวแม่วัยรุ่น ตำบลหนองโสน ที่ได้รับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกายและจิตใจ , ด้านสังคม , ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไป

งานประเพณีถวายกระจาด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ได้รับเกียรติจากนายเสถียร นิลทะสิน นายก อบต.บางจาน เชิญร่วมงานประเพณีถวายกระจาดของตำบลบางจาน โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 ,ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง ประธานชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี , นายคุณปราโมทย์ พุ่มพวง ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5 พร้อมประชาชนตำบลบางจานและตำบลใกล้เคียงร่วมพิธี ณ บริเวณถนนสายบางจาน – ดอนผิงแดด เป็นประเพณีสำคัญของชาว ต.บางจาน ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา 451 ปี ซึ่งจะจัดในเดือนอธิกามาส คือปีที่มีเดือน 8 สองหน โดยปีนี้มีกระจาดร่วมพิธีทั้งสิ้น 140 กระจาด

เยี่ยมเด็กและครอบครัว

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นางสาววาสนา   รัฐธรรม   นักพัฒนาชุมชนตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายมาลัย   เทียนสุวรรณ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กและครอบครัวแม่วัยรุ่น ตำบลหนองโสน ที่ได้รับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกายและจิตใจ , ด้านสังคม , ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไป

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว และประดับไฟให้สวยงามและร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน www.nongsanophet.go.th และเว๊บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052