4 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ

                                      4  กรกฎาคม  2565   วันคล้ายวันประสูติ                                                                  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                                         กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                                                                                 ทรงพระเจริญ                                                                                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                                                                 ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                                                          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ฝ่ายปกครอง                                                                  พร้อมด้วยพสกนิกรชาวตำบลหนองโสน

 

 

EP.28 ประโยชน์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองโสน

EP.28 ประโยชน์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองโสน   นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ดำเนินรายการหนองโสนบ้านเรา พูดคุยกับ นางอุไร กาลปักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ถึงประโยชน์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปชมไปฟังกัน

EP.27 บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน

EP.27 บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน นางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ดำเนินรายการหนองโสนบ้านเรา พูดคุยกับ นางใจแก้ว ศิลปศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ถึงบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนไปชมไปฟังกัน

มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคช่วยเหลือคนพิการ

มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยนายธนไชย อ่ำจั่น สจ.เขต 1 เพชรบุรี , นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน , นายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน , ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลหนองโสน นำเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่มอบให้แก่คนพิการ ในตำบลหนองโสน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ประชุมเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโสน

ประชุมเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโสน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในฐานะเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโสน ประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัด อบต. , ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์ และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ร่วมประชุม โดยมีนาย กิติศักดิ์ สุตตันติปิฎก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงและชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาอุปสรรค การเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานสำหรับศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052