Please wait while JT SlideShow is loading images...
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนวัดสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์วัดชมพูพนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนแม่น้ำเพชรบุรีต้นชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอกชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้ง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ITA

บริการประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR-Code


QR Code
อบต.หนองโสน

หน้าหลัก
ประชุมสำรวจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:42 น.

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี (คณะที่ ๒ ทีมงานอำเภอเมืองฯ) และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน จัดประชุมร่วมกับ ตัวแทนอพม. ตำบลหนองโสน เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองโสน ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับประเทศ ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นช่วงบ่าย คณะทำงานที่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อสอบถามข้อมูลในการนำไปช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบางต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:48 น.
 
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:31 น.

ขอเชิญประชาชนท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ประสงค์จะฉีดเข็ม 2 และ 3 สามารถ Walk in ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ???? ตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้นี้ (อย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทร. 032 - 400099 ค่ะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:36 น.
 
โครงการ “หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3)" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 09:44 น.

         ด้วยจากการที่เกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกา (African swine fever) ในสุกร (หมู)           อยู่ขณะนี้ ทำให้สถานการณ์การจำหน่ายหมูเนื้อแดงมีราคาสูง เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบ        การร้านค้าและผู้บริโภค รัฐบาลจึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการหมูพาณิชย์.....ลดราคา!   มาช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3)    เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อหมูเนื้อแดงในราคาประหยัด     ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

???? ???? องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอแจ้งจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ    150 บาท ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการกำหนดจุดจำหน่ายไว้จำนวน 8 จุด     ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 ดังนี้
???? จุดที่ 1 ร้านหมูอนามัยบันไดอิฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 2 ร้านแดงฟาร์ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 3 ร้านเพชรบุรีหมูสดไก่สด อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 4 ร้านแดงฟาร์ม อำเภอท่ายาง
???? จุดที่ 5 ร้านเอ๋หมูสดไก่สด อำเภอท่ายาง
???? จุดที่ 6 ร้านอ้วนผักสด อำเภอชะอำ
???? จุดที่ 7 ร้านอ้วนหมูสดไก่สด อำเภอแก่งกระจาน
???? จุดที่ 8 ร้านรุ่งเรืองการค้า อำเภอบ้านลาด
???? ???? โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด (สินค้ามีจำนวนจำกัด) และเพื่อเป็นการกระจายสินค้าได้ทั่วถึง ได้กำหนดให้มีการจำกัดจำนวนการซื้อคนละ 1 กิโลกรัม
ทั้ง 8 จุดจำหน่าย มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
???? ???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทร. 032 -4424208

???? ???? องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอแจ้งจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการกำหนดจุดจำหน่ายไว้จำนวน 8 จุด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 ดังนี้
???? จุดที่ 1 ร้านหมูอนามัยบันไดอิฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 2 ร้านแดงฟาร์ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 3 ร้านเพชรบุรีหมูสดไก่สด อำเภอเมืองเพชรบุรี
???? จุดที่ 4 ร้านแดงฟาร์ม อำเภอท่ายาง
???? จุดที่ 5 ร้านเอ๋หมูสดไก่สด อำเภอท่ายาง
???? จุดที่ 6 ร้านอ้วนผักสด อำเภอชะอำ
???? จุดที่ 7 ร้านอ้วนหมูสดไก่สด อำเภอแก่งกระจาน
???? จุดที่ 8 ร้านรุ่งเรืองการค้า อำเภอบ้านลาด
???? ???? โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด (สินค้ามีจำนวนจำกัด) และเพื่อเป็นการกระจายสินค้าได้ทั่วถึง ได้กำหนดให้มีการจำกัดจำนวนการซื้อคนละ 1 กิโลกรัม
ทั้ง 8 จุดจำหน่าย มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
???? ???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทร. 032 -4424208

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:30 น.
 
ชมพู่เพชรสายรุ้งแท้หนองโสน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 16:01 น.

  laugh ท่านใดที่กำลังมองหาของฝากหรือนำไปรับประทานเพื่อสุขภาพ ตำบลหนองโสน ขอแนะนำ "ชมพู่เพชรสายรุ้ง" (พันธุ์แท้) ลูกโต หวาน กรอบ อร่อย เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตำบลหนองโสน ฯ     ได้รับใบรับรองคุณภาพแหล่งผลิตพืช (จีเอพี) / ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและ    สหรณ์การเกษตร ว่าปลอดจากสารพิษ และยังเป็นเป็นผลไม้โอท็อปของตำบลหนองโสนอีกด้วย   

  yes ขณะนี้เริ่มมีผลผลิตออกจำหน่ายแล้ว สามารถหาซื้อได้ที่สวนเกษตรกรชาวตำบลหนองโสน หรือสองข้างทางถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เกษตรกรในพื้นที่    ตำบลหนองโสนหรือสอบถามและขอเที่ยวชมสวนเก็บผลผลิตจากต้น ได้ที่ อบต.หนองโสน 032 - 400052

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 16:16 น.
 
ไฟไหม้ป่าหญ้าบางจาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 15:42 น.

      enlightened เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันนี้ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ป่าหญ้าเขตพื้นที่ตำบลบางจาน (ไร่กล้วย) นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองโสน นำเจ้าหน้าที่ อบต. และรถน้ำ ไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อร่วมระงับ    เหตุไฟไหม้ร่วมกับอีกหลายๆ อบต. ในพื้นที่ใกล้เคียง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิง    ที่โหมไหม้ไว้ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเรื่องของ     การเกิดไฟไหม้กันด้วยน่ะค่ะ เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ง่ายไม่ว่าจะ    เป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่โดยรอบๆ ที่แห้งแล้งเช่นนี้ หากพบเหตุไฟไหม้ที่ไหนสามารถแจ้งมา     ได้ที่ อบต.หนองโสน 032 - 400052 หรือที่ผู้นำชุมชนค่ะ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 16:01 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 80


นายนาฎ  วงศ์ทองดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองโสน
081- 8256323 

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.หนองโสนด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันบางจาก

พยากรณ์อากาศ


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


 

feed-image Feed Entries


ลิขสิทธิ์ © 2012-18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.