พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองโสน เนื่องจากขณะนี้พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน รวมถึงสถานที่ทำงาน  โรงเรียน และวัด ในหมู่ที่ 6  ตำบลหนองโสน ร่วมกับสมาชิก อบต.  , ผู้ใหญ่บ้าน ,  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน

 

อบรมป้องกันไรแดงกำจัดศัตรูพืชผล

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองและเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมให้ความรู้วิธีการป้องกันกำจัดไรแดงศัตรูพืชผลทางการเกษตรและสอนวิธีการทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย , เชื้อราเมตาไรเซียม ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองโสน โดย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน , นายธนไชย อ่ำจั่น สจ.เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี และนายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขาฯ นายก อบต.หนองโสน ร่วมอบรมพร้อมกับเกษตรกรในวันนี้ด้วย ในนามคณะผู้บริหารขอขอบคุณนายวิษณุ คำพินิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองและเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566  " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและพสกนิกรชาวตำบลหนองโสน

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บ้านช่างเขียด- สุดถนนบ้านนายพงษ์) ตำบลหนองโสน  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   พร้อมใช้งานรองรับการระบายน้ำทิ้ง ลดปัญหาน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นจากบ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชน

โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1

         โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต (จากบ้านป้าเนี่ยม - บ้านนายโปร่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าวได้ใช้เหมืองเป็นที่รองรับการระบายน้ำที่เอ่อล้นท่วมบ้านพักอาศัยในช่วงหน้าน้ำหลากต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052