พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.09 น. นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน ในนามตัวแทนของ อบต.หนองโสน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , ปลัดจังหวัดเพชรบุรี , หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และ ข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน ในนามตัวแทนของ อบต.หนองโสน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , ปลัดจังหวัดเพชรบุรี , หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และ ข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

องค์บริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและพสกนิกรชาวตำบลหนองโสน

ถวายเทียนพรรษาวัดชมพูพน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน , น.ส.อัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน ,นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขานายกฯ อบต.หนองโสน , นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน , สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน , นางใจแก้ว ศิลปศร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ตำบลหนองโสน , นายประสงค์ ศิริมณฑล หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ , คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองโสน ร่วมนำเทียนจำนำพรรษา พร้อมเครื่องสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และพุ่มปัจจัย นำถวาย ณ วัดชมพูพน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ถวายเทียนพรรษาศาลาบ้านฉางและวัดสิงห์

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วย นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน , น.ส.อัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน ,นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขานายกฯ อบต.หนองโสน , นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน , สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน , นางใจแก้ว ศิลปศร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ตำบลหนองโสน , นายประสงค์ ศิริมณฑล หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ,ตณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองโสน ร่วมกันนำเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และพุ่มปัจจัย นำถวาย ณ ศาลาบ้านฉาง ,วัดสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean





















































QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052