EP.26 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

EP.26 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นางสาวพาขวัญ   ไชยนันทน์    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ดำเนินรายการหนองโสนบ้านเราพูดคุยกับ นายชลอ  ดำนิล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดำเนินรายการหนองโสน            บ้านเรา ถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไปชมไปฟังกัน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชนไทย  

EP.25 สัมภาษณ์เยาวชนสืบสามศิลปะวัฒนธรรม

EP.25 สัมภาษณ์เยาวชนสืบสามศิลปะวัฒนธรรม นางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ดำเนินรายการหนองโสนบ้านเราพูดคุยกับเด็กหญิงอนัญญา เถื่อนไพร นักเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ วิทยาลัยและเด็กชายสิทธิชัย เหล่าจันทร์ นักโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ซึ่งเป็นเยาวชนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ถึงสืบสานวัฒนธรรมการแสดงโขน ไปชมไปฟังกัน นางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ ผู้ดำเนินรายการ นายชลอ ดำนิล ผู้ดำเนินรายการ ด.ญ.อนัญญา เถื่อนไพร นักเรียน ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์ ด.ช.สิทธิชัย เหล่าจันทร์ นักเรียน ร.ร.ปริยัติรังสรรค์

“รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565

 “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย นายกยุทธนา เมืองเล็ก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายธนไชย อ่ำจั่น ส.จ. เขต 1 เพชรบุรี , คณะผู้บริหาร , ปลัด ,คณะเจ้าหน้าที่ อบต. /ผอ.และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ /กศน.ตำบลหนองโสน /ฝ่ายปกครอง /คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน , เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมพลังแสดงสัญลักษณ์สวมเสื้อขาวเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนและฝ่ายปกครองตำบลหนองโสน จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายธนไชย อ่ำจั่น ส.จ. เขต 1 เพชรบุรี , คณะผู้บริหาร , ปลัด ,คณะเจ้าหน้าที่ อบต. /ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน , เจ้าหน้าที่ อสม. / ผอ. และครูโรงเรียนวัดสิงห์ ร่วมกิจกรรมฯ ลงพื้นที่ในตำบลหนองโสนพร้อมให้ความรู้และนำทรายอะเบทไปแจกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๗ หมู่บ้าน ,วัด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการขยายพันธุ์ของยุงลายและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052