โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน เพื่อซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้เกิดความปลอดภัย

เสริมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามโครงการเสริมถนนหินคลุก (ถนนเพชรบุรี-บ้านจ่าชัย)หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการสัญจรได้อย่างปลอดภัย

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนาฎ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน พร้อมด้วย น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองโสน และ เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณที่พักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน และเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองโสน ร่วมกับสมาชิก อบต. และ อสม. หมู่ที่ 3 ลงดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณที่พักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายปองธรรม ม้าแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองโสน ลงดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณที่พักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน

แก้ไขความเดือนร้อนให้ประชาชน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ รองนายก อบต.หนองโสน ได้รับแจ้งเหลือจากประชาชน เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่หักล้มทับเสาไฟทางหักชำรุดเสียหายบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน จึงนำเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ลงดำเนินการให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่หักโค่นล้มลงมาพร้อมประสานแจ้งการไฟฟ้าให้มาดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟทางที่หักชำรุดเสียหายให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052