การประปาหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

      เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   แจ้งว่าวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. การประปาจะทำการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA (โวลต์แอมป์) บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านลาด   จึงส่งผลกระทบให้ ตำธงชัย / ตำบลบ้านกุ่ม / ตำบลบางจาก /ตำบลดอนยาง / ตำบลหนองขนาน /ตำบลหนองโสน / ตำบลบางครก /ตำบล ท่าแร้ง / ทำตำบลท่าแร้งออก / ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก น้ำไม่ไหล
     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน   จึงขอให้ประชาชนได้เตรียมกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งานในระหว่างวันพรุ่งนี้   เมื่อการดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย คาดว่าประมาณช่วงเวลา 13.00 น. น้ำประปาก็จะเริ่มกลับมาใช้ได้ปกติ
      หากหลังจากเวลา 13.00 น. น้ำประปายังไหล ขอให้แจ้งไปที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีได้ ที่เบอร์โทร. 032 – 492300 – 1 หรือที่สายด่วน 1662 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052