การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนการคมนาคม
     การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่องโดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้
       ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ผ่านตำบลหนองโสน เข้าสู่อำเภอบ้านแหลมนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางภายในตำบล คือรถสองแถวสายเพชรบุรี?บ้านแหลมวิ่งให้บริการ


การโทรคมนาคม
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  5  ตู้


การไฟฟ้า
       ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  7  หมู่บ้าน


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       สระน้ำ                1  แห่ง
       ถังเก็บน้ำฝน        2  แห่ง


แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง  ลำน้ำ  ลำห้วย 1  สาย
       บึง  หนอง  และอื่น ๆ 3  แห่ง
       แม่น้ำ 1  สาย
       คลอง 1  สาย


Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052