Please wait while JT SlideShow is loading images...
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนวัดสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์วัดชมพูพนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนแม่น้ำเพชรบุรีต้นชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอกชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้ง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ITA

บริการประชาชน

ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR-Code


QR Code
อบต.หนองโสน


บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

นายนาฎ  วงศ์ทองดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
นายนาฎ  วงศ์ทองดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

081- 8256323

 

นางราชวรี    อนุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

 


นางสาวอัจฉราพร    รักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาววาสนา     รัฐธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นายธราพงษ์    วัฒนาลาภ
นิติกรปฏิบัติการ

 

นายกุลโรจน์  บุญสอาด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


นางภิรมย์  อ้นสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวรุจาภา  โฉมประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นายสานิต    น้อยศรี
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาววรรณทนี      ครื้นจิตต์
นักการภารโรง

 

 

 

นายยุทธนา  เมืองเล็ก

นายกอบต.หนองโสน

085 - 1915588

หน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันบางจาก

พยากรณ์อากาศ


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


 ลิขสิทธิ์ © 2012-18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.