บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

 

นางวารุณี  ขำสวัสดิ์
                                                 ผู้อำนวยการกองคลัง                                                

 

 

 

 

ว่าง
........................................
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 


นางสาวธนรดา   พาลีบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนายพฤษภา  จันทรโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวกัลยารัตน์  ทองฉิม
นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจำ)นางสาวศิริอร  ศรีตองอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052