กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.หนองโสน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 EP.32 เรื่องกฎหมายน่ารู้ ประชาสัมพันธ์ 69
2 EP.31 กฎหมายน่ารู้กับ”ทนายพาขวัญ” ประชาสัมพัะนธ์ 38
3 กฏหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานของ อปท ประชาสัมพันธ์ 22
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประชาสัมพันธ์ 18
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประชาสัมพันธ์ 20
6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ 21
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประชาสัมพันธ์ 17
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 17
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 21
10 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ 23

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052